CH2O-GHBD-Lescrauwaet zijn installateurs van Vital-Oxidizer watersystemen voor tuinbouw en veehouderij


Vital-Oxidizer venturi voor waterreservoirs en irrigatiesystemen

Meer opgeloste zuurstof en hogere watervitaliteit voor gegarandeerde resultaten!

De Vital Oxidizer is momenteel de meest prijs-gunstigste waterverbeteringstechniek op de Nederlandse markt die uw waterreservoir en irrigatiesysteem op een natuurlijke wijze helpt reinigen van o.a. algen en schimmels waarbij het gebruik van o.a. waterstofperoxide en chloor waarschijnlijk kan worden verminderd. Tevens wordt het water aanzienlijk verrijkt met opgeloste zuurstofmoleculen en neemt de bovis-vitaliteitswaarde toe door cavitatie in de venturi van de Vital Oxidizer.

Door het stilstaande irrigatiewater in een silo middels de venturi werking in een natuurlijke beweging te brengen zal het microbiologische klimaat verbeteren. Tevens is een belangrijke meerwaarde voor de kwekers dat de zuurstofvoorziening in het wortel-milieu toeneemt met alle voordelen van dien.

Vele bacteriƫn, algen, schimmels en gisten kunnen normaliter rijkelijk floreren in het watersysteem van een kwekerij met veelal een niet-wenselijke opbouw van biofilm als gevolg. Afhankelijk van de mate van aanwezigheid van o.a. zouten, organisch materiaal, warmte en de verblijftijd wordt het zuurstofgehalte in het water veelal significant verlaagd. Hierdoor ontstaat een zuurstofarme situatie die ongunstig is voor de wortels van de planten. Er is dan een zeer ongewenst doch gunstig milieu ontstaan voor o.a. ziektekiemen om explosief te kunnen groeien.

De Vital Oxidizer zuigt via de venturi-technologie de zuurstof aanzienlijk versneld in het water. De venturi geeft de zuurstof echter ook een werveling mee waardoor de zuurstof beter in het water kan worden opgenomen en het zuurstofgehalte rond de 100-120% kan worden. De opgenomen zuurstof zorgt daarbij voor een natuurlijk evenwicht in het water en het wortel-milieu.

Direct na installatie van een Vital Oxidizer wordt de kweker geadviseerd zijn watersysteem enige tijd extra scherp in de gaten te houden afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid vervuiling in het systeem. Via het preventief spuien van losgekomen vervuiling kunnen ongewenste verstoppingen in het systeem veelal worden voorkomen.

De toepassing van de Vital Oxidizer is goed te combineren met waterbehandelingsmiddelen zoals o.a. waterstofperoxide of chloordioxide en bijvoorbeeld technieken met koper- of zilverpennen.

Het Vital-Oxidizer venturi-systeem wordt al meer dan 10 jaar met succes toegepast in de agrarische sector.Vital-Oxidizer / Lescrauwaet / GHBD / CH20 waterbehandeling BV

Linnewever 32
2292JH Wateringen
The Netherlands

E-mail: info@vital-oxidizer.nl (Office)

CoC: 55434622