Presscon is fabrikant van Vital-Oxidizer venturi water systemen voor tuinbouw, veeteelt, bouw en industrie
Vital-Oxidizer venturi water systeem

Meer zuurstof en energie voor de beste resultaten!

De Vital Oxidizer is momenteel de meest prijs-gunstigste waterverbeteringstechniek op de Nederlandse markt die uw irrigatiesysteem op een natuurlijke wijze reinigt van o.a. algen en schimmels als vervanging voor het gebruik van o.a. waterstofperoxide en chloor. Tevens wordt het water aanzienlijk verrijkt met zuurstofmoleculen en neemt de bovis-vitaliteit toe door cavitatie in de venturi van de Vital Oxidizer. Een belangrijke meerwaarde is de zuurstofvoorziening in het wortelmilieu met alle voordelen van dien.

Vele bacteriƫn, algen, schimmels en gisten kunnen normaliter rijkelijk floreren in het watersysteem van een kwekerij. Afhankelijk van de mate van aanwezigheid van o.a. zouten, organisch materiaal, warmte en de verblijftijd wordt het zuurstofgehalte in het water verlaagd. Hierdoor ontstaat een anoxische situatie die ongunstig is voor de wortels van de planten. Er ontstaat nu echter juist een gunstig milieu voor ziektekiemen om explosief te kunnen groeien.

De Vital Oxidizer zuigt via de venturi-technologie de zuurstof in het water. De venturi geeft de zuurstof echter ook een werveling mee waardoor de zuurstof veel beter aan het water gebonden wordt en het zuurstofgehalte rond de 100% wordt. De zuurstof zorgt voor een natuurlijk evenwicht in het water en het wortelmilieu. Tevens wordt de organische vervuiling afgebroken in de watersilo's, in het leidingsysteem en in het wortelmilieu.

Direct na installatie van een Vital Oxidizer zal de kweker zijn waterleidingen extra scherp in de gaten moeten houden afhankelijk van de hoeveelheid vervuiling in het systeem. Via het preventief spuien van het losgekomen vuil kunnen verstoppingen in het systeem worden voorkomen.

De voedingsbodem voor de ziektekiemen zal grotendeels worden afgebroken waardoor het ziektekiemen-cijfer naar beneden gaat. De organische vervuiling kan gemeten worden door een redox-meter of middels een nitriet-test waarbij alle algen geƫlimineerd zijn als het nitriet-gehalte 0 mg/ltr is. De hoeveelheid ziektekiemen kan bepaald worden door een scan van het water of het substraat te laten maken.

De praktijk wijst uit dat er geen chemische producten of ozon meer nodig zijn voor een schoon watersysteem. Zo ook dat een betere wortelontwikkeling een hoger rendement realiseert. De werking van de Vital Oxidizer kunt u controleren middels het nitriet-gehalte in het water.

Het Vital-Oxidizer venturi-systeem wordt al 5 jaar met succes toegepast in meerdere gewassen.Please click here for Vital-Oxidizer demonstration video on YouTube!


Vital-Oxidizer / Ch20 waterbehandeling BV

Linnewever 32
2292JH Wateringen
The Netherlands

wv@vital-oxidizer.nl (Wilfred - Ch2o BV)

E-mail: info@vital-oxidizer.nl (Office)

CoC: 55434622